Sandals Go Go Go - 踢拖遊海南
Description:
一聽海南島就諗起專屬叔叔伯伯姨姨嬸嬸去嘅地方,但係我哋今次要打破謎思, 由Hailey、Brian同埋Kayan呢個兩女一男年青組合, 著住背心短褲、踢拖鞋、戴黑超, 一齊勇闖中國最南端嘅海島, 用後生仔嘅眼光, 發掘新奇好玩玩意兼去食好西, 無論係陽光與海灘、刺激嘅水上活動、文青自拍靚景、世界級自然景觀、甚至係特色嘅無敵美食, 都可以令一眾年青人喺祖母級嘅旅遊聖地, 一樣玩到喪心病狂。