King's War (Cantonese) - 楚漢
Release Date:
Description:
項羽(何潤東飾)二十出頭,出身貴族世家,天賦異稟,力能舉鼎,豪氣干雲,是舉世無雙的大英雄。劉邦(陳道明飾)年逾四十,終日遊手好閒,他既豪爽,並善於社交,喜好吹牛,與縣裡小吏蕭何(楊立新飾)等關係甚好。

秦始皇登基,項羽時刻謹記為報國家之仇,秦始皇猝死,奸臣弄權,二世繼位,殘暴不仁,濫征民力,民不聊生,流寇四起。此時,民間英雄豪傑紛紛起義,項羽和劉邦亦各自招徠義軍抗秦。以劉邦為首的義軍率先攻入咸陽城,卻把管治權拱手讓予後至的項羽。

項羽的謀臣范增(孫海英飾),洞悉劉邦早存叛逆之心,多次力勸項羽要消滅劉邦,並且在鴻門宴上,欲以表演劍術行刺劉邦,惜項羽優柔寡斷,計劃失敗告吹。

項羽毋忘家仇國恨,自鴻門入咸陽後,屠戮居民,並殺死秦室宗族及有秦宮婦女,劫取一切秦庫貨幣,並把咸陽宮室付諸一炬。項羽雖擁立楚義帝為楚懷王,卻自行分封劉邦為「漢中王」,並自號「西楚霸王」,還將楚懷王架空並流放,命人暗殺。

楚懷王駕崩的消息傳遍天下,劉邦以此為憑,興兵伐楚。劉邦召集大軍,號召天下諸侯,討伐項羽,一時間,漢軍集結近五十萬的兵力,楚漢之爭一觸即發!

自古英雄難過美人關,項羽、虞姬(李依曉飾)、劉邦及呂雉(秦嵐飾)發生段段纏綿悱惻的傳奇愛情。楚漢之爭,劉邦得謀臣蕭何、張良(霍青飾),以及軍事人才韓信(段奕宏飾)等相助,最終得勝,在延續秦朝原有政治制度的基礎上,建立了統治天下達四百餘年的大漢帝國,史稱「漢高祖」。
See more